DRUSTVO UPOKOJENCEV MARIBOR TABOR

Sekcija  kegljanja s kroglo na vrvici

 

To je najštevilčnejša športna sekcija v društvu, saj šteje nekaj manj kot 40 članov. Razdeljena je na 5 ekip: 3 ženske (A,B,C)
in 2 moški (A,B) ekipi.

Ženska ekipa B trenira samo rekreacijsko, saj ne tekmujejo in se ne udeležujejo turnirjev. Prav tako tudi moška ekipa A.
Trenirajo na pokritem dvojnem kegljišču pri društvu. Žensko ekipo vodi Cvetka Kovačič, moško pa Mihael Brdnik.

Žensko ekipo A vodi Marija Tadina. Članice tekmujejo v II. ligi, kjer so zasedle 5. mesto. Udeležile so se 11 turnirjev.
V Prepoljah so ekipno zasedle 3. mesto, v Staršah pa 1. mesto med posameznicami. V letošnjem letu se je ekipa povečala za tri nove članice.

Slike tekmovalk in tekmovalcev

  Slika 1, ekipa A s kapetanko Marijo Trdina


Slika 2, ekipa A - 3. mesto v Prepoljah


 Žensko ekipo C že 13 let vodi Olga Strmšek. Šteje 6 članic. Udeležile so se 10 turnirjev. v Staršah so zasedle ekipno 2. mesto, v Skokah in Hočah pa 1. mesto. Tekmujejo v II. ligi, kjer pa so na zadnjem mestu
Slika 3, ekipa C - 1. mesto v Hočah

 Moško B ekipo vodi Jože Šterman. Šteje 7 članov, udeležili pa so se 9 turnirjev. Tudi ta  ekipa tekmuje v II. ligi, zasedli pa so 7. mesto.
Slika 4, moška ekipa