DRUSTVO UPOKOJENCEV MARIBOR TABORVELIKO SREČE
IN ZADOVOLJSTVA V NOVEM LETU
2023

 

SPOŠTOVANE ČLANICE IN CENJENI ČLANI LEPO VAS POZDRAVLJAM

  Vredno se je ozreti v preteklost in smelo v prihodnost. Najbolj pomembne zadeve pa je treba posebej izpostavit. V letu 2022 smo se nekako ponovno vrnili v "stare tirnice" delovanja društva, čeprav še ne v polnem obsegu. COVID ukrepi še niso pozabljeni. Beležimo upad članstva, kar se dejansko dogaja tudi v vseh društvih na državnem nivoju.

 Uspeli smo izvesti organizirana letovanja naših članov v hotelu Delfin v Izoli in hotelih v Rabcu.
 Relativno smo zadovoljni z zasedenostjo naše hišice v Moravskih Toplicah, kjer smo v minulem letu opravili vrsto vzdrževalnih del.

 Od meseca septembra ponovno deluje naš ženski pevski zbor, 
sicer z manj pevkami kot nekoč, z intenzivnimi vajami novega repertoarja.

 V celoti so bila realizirana športna izbira tekmovanj za državna prvenstva in tekmovanja za počastitev mednarodnega dneva starejših, ter ligaška tekmovanja v okviru Zg. PZDZ Maribor. Izredno uspešni smo bili na DŠI ZDUS-a, saj smo dosegli 1. mesto v balinanju - ženske in 1. mesto v šahu, sicer po krajšem zapletu in odlično uvrstitev v športnem ribolovu.

 Meseca junija smo gostili naše vrstnike iz pobratenega DU Litija. V maju smo sodelovali na medgeneracijskem srečanju ZDUS-a v Ljubljani.

 Sekcije društva so delovale v skladu z možnostmi glede na razmere. Skozi vse leto so delovale naše prostovoljke  na programu STAREJŠI ZA STAREJŠE, kateri bo vstopil v trinajsto leto nepretrganega delovanja.

 V letu 2022 je kar šest naših članov dopolnilo 100 let in več let. Najstarejši član ima 103 leta. Vse to so znaki , da postajamo vse bolj dolgoživa družba.

 V parlamentu je bila sprejeta novela zakona o dolgotrajni oskrbi in nato še potrjene na referendumu v mesecu novembru 2022. To je za nas nedvomno najpomembnejši zakon o gmotnem in zdravstvenem položaju naše generacije.

 Zahvaljujem se vsem, ki ste delovali za razvoj in napredek društva in ki boste aktivni tudi v letu 2023.

 Tudi v prihodnje vas bomo pravočasno obveščali o mesečnih obveznostih v opomniku, oglasni tabli in spletni strani društva.

 Hvala donatorjem za njihove prispevke: HOTEL DELFIN IZOLA, DOPIKA d.o.o., DRUŠTVO ZA SRCE IN OŽILJE MARIBOR.

 

PAZITE NA SEBE IN DRUGE, OSTANITE ZDRAVI, LEPO SE IMEJTE

 

 

                                                

Franc Slavinec    
Predsednik društva 

 

                             Zgodovinski razvoj od leta                                                                                  1950-2020                                                                                         DU Maribor - Tabor&

 Društvo upokojencev Maribor - Tabor se je usta­novilo 03. maja 1950 pod takratnim imenom Maribor II. Svoj sedež je imelo v bližini današnje­ga sedeža v več stanovanjskem objektu, kateri pa je bil zelo skromno opremljen, ter namenjen samo članom društva z obratovanjem bifeja, kateri je imel skromno gostinsko ponudbo. Vendar se je ponudba z leti izboljševala, ker pa je bil ob objek­tu manjši gostinski vrt, je ta postal priljubljeno shajališče starejše generacije širše okolice.

 Z leti se je v naše društvo včlanilo vedno več članov društva, ter smo tako postajali veliko dru­štvo.

 Leta 1980, ko je bila zgrajena večnamenska Dvorana Tabor, so zrušili našo staro zgradbo, ter po velikih zapletih je tedanje vodstvo društva uspelo obdržati lokacijo in zgradili so nam nov dom, to je dom v katerem domujemo še danes.

 V obdobju od ustanovitve pa do danes se je razvrstilo kar nekaj pomembnih in sposobnih članov društva, kateri so delovali v raznih odborih in komisijah na različnih področjih. Prvi predsednik društva je bil Peter Močnik, njegov naslednik je bil Ivan Ternovšek, pa Ivan Dure, Alojz Volmajer, Branko Stajnko do Franca Slavinca, ki vodi društvo že tretji mandat še danes.

 Poslovanje gostinskega lokala za društvo ni bilo rentabilno, zato smo ga že leta 1994 oddali v najem. Od leta 1999 pa vse do danes, posluje pod imenom
 „Tabor „ , v katerem se ob koncu tedna odvija tudi družabno srečanje z plesom. 

 Danes se uvrščamo med največja društva v Sloveniji. Mnogi naši člani so vključeni v razne sekcije, ki delujejo v okviru društva kot so: ribiško, šahovsko, filatelistično, planinska, telovadbo, krožek ročnega dela, pevski zbor, likovni krožek, pikado, stezno kegljanje, kegljanje s vrvico, balinanje, namizni tenis, uspešno pa deluje tudi program „ Starejši za starejše, zeliščarji, ter mnoge druge manjše sekcije.

 Za svoje člane poskrbimo tudi z mnogimi organiziranimi izleti ter letovanji na morju in v naši počitniški hišici v Moravcih. Žal smo morali zaradi premalo zasedenosti prodati eno počitniško hišico v Moravcih in hiško v Banovcih. Z Društvom za srce in ožilje, imamo vsak prvi torek v mesecu organizirano merjenje krvnega tlaka, sladkorja v krvi ter holesterola. Našim članom so na voljo brezplačni pravni nasveti.

 Pobrateni smo z Društvom upokojencev Litija in vsaki dve leti izmenično organiziramo prijateljsko srečanje v Mariboru ali Litiji.

 Naše člane po 70. letu starosti razveselimo z čestitko, saj društvo šteje kar nekaj članov zavidljive starosti.

 V društvu pa zelo skrbimo za naš dom, saj veliko sredstev vlagamo v vzdrževanje objekta, ter tudi počitniško hišico v Moravcih, seveda pa se vse vrti okrog financ, zato vse ne gre zlahka in smo z vzdrževalnimi deli zelo omejeni.

 Vemo, da je na našem območju še veliko upokojencev, kateri niso naši člani in jih vabimo v našo društvo, saj bodo tukaj deležni marsičesa zanimivega.

 Ker bi pa še lahko veliko lepega povedali o našem delu v društvu, vas lepo vabimo na praznovanje 70. letnice od ustanovitve našega društva, katero bo potekalo v mesecu maju prihodnje leto.

 Ko stopimo skupaj, je vse lepše in lažje.


DU Maribor - Tabor  

PODATKI O DRUŠTVU

Društveni prostori: Gorkega ul. 48, 2000 Maribor
Predsednik: Franc  Slavinec 
E-mail:   
  " predsednikdu.mbtabor@triera.net "
                 " franc.slavinec@gmail.com "
Tel.:      
02 33 27 575    
mobitel: 041 762 227

Tajništvo, rekreacija:  Štefanija Podgorelec
tel.:      02 33 12 235,
Faks: 02 33 27 576
E-mail:  
" tajnistvodu.mbtabor@triera.net "

 

Blagajničarka DU:  Cvetka Kovačič
tel.:     02 33 12 235
E-mail: 
 " drustvoupokojencev.mbtabor@triera.net "

 


Izleti in druženja: Zdenka Belina
tel.: 02 33 12 235
mobitel: 040 793 091
E-mail:  
izletidu.mbtabor@triera.net

Uradne ure: 
vsak dan od ponedeljka do srede, od 8.00 do 11:00 ure


Pojdi na vrh

ČLANARINA za leto 2023

 VPIS NOVIH ČLANOV
 1,00€
 ČLANARINA
 12,00€
 VPS - POSMRTNINA 12,00€
 IZPLAČILO POSMRTNINE 180,00€
 
SPREJEMAMO NOVE ČLANE!

Lepo pozdravljeni.

 

POSMRTNINA

VZAJEMNO POSMRTNINSKI SKLAD (posmrtnina)

Vzajemna samopomoč je prostovoljna solidarna skupnost njenih članov, ki jo vodi ZDUS in izplačuje posmrtnino tistemu, ki mu jo je umrli namenil. V primeru smrti in neporavnane članarine in posmrtnine, če jo član še ni poravnal za tekoče leto, mora to storiti pooblaščenec najkasneje v šestih mesecih po smrti člana, da lahko opraviči izplačilo posmrtnine.

Posmrtnino ZDUS nakaže upravičencu na njegov TRR, ki pa mora pri urejanju prijave za izplačilo posmrtnine v DU predložiti mrliški list umrlega člana, svojo davčno številko in osebno izkaznico ter bančno kartico fotokopirano z obeh strani. Na podlagi navedenih dokumentov mu bo nakazana posmrtnina, ta znesek določi Skupščina ZDUS in velja za vse člane društev celotne Slovenije, ki trenutno znaša 180 €.

Posmrtnina se izplača najpozneje v enem letu po smrti člana samopomoči, če so bile vse članske obveznosti poravnane. Če po preteku enega leta niso bila predložena dokazila o smrti, ugasne pravica do posmrtnine po 8. členu PRAVILNIKA VPS.

Blagajničarka:
Cvetka Kovačič

Opozorilo članom!

Društvena članarina in članarina vzajemne samopomoči (VS) velja od 1. januarja do 31. decembra za tekoče leto.
Ker moramo članarino VS odvesti Zvezi društev upokojencev Slovenije v Ljubljani po poimenskam seznamu do 31. maja za tekoče leto, vas vljudno prosimo, da to poravnate pravočasno, ker v nasprotnem primeru svojci v primeru vaše smrti ne bodo dobili izplačane posmrtnine.

Hvala za razumevanje.

CENIK LETOVANJA V  MORAVCIH - 2023

 ZA 2 OSEBE
 ENOTNA CENA     OPIS               
 CENA
 Velja za celo leto2 karti za kopanje na dan40,00€
 Ostali uporabnikiostali uporabniki plačajo 
karto po dnevni aktualni ceni 
 ......€
    
 Akontacija 50,00€ se plača ob prijavi!
  Akontacija se vračuna v končni obračun, ki pa se, v primeru neutemeljene odpovedi, ne     vrača, če le-ta ni bila podana najmanj 5 dni pred odhodom.
 (sklep Upravnega odbora z dne 14.4.2015)          
 


  

Počitniška hišica v Moravcih  


Pojdi na vrh