DRUSTVO UPOKOJENCEV MARIBOR TABORVELIKO SREČE
IN ZADOVOLJSTVA V NOVEM LETU
2022

 

DRAGE ČLANICE, DRAGI ČLANI IN VSI, KI SE BOSTE PRIDRUŽILI NAŠEMU DRUŠTVU MARIBOR - TABOR

 V času od nastanka društva do danes je minilo veliko let in posledično se je izmenjalo veliko članov društva. Današnje najstarejše članstvo datira članice v leto 1962.

 Društvo je skozi vsa leta delovanja doživljalo svoje vzpone in padce. Prilagajamo se trendu časa, ki upokojencem ni naklonjeno.

 V sedanji demokraciji smo zelo zaželjeni in se nam posveča največ pozornosti v letu volitev. Od obljub se ne da v zrelih letih dostojno živeti. Težko komentiram zakaj še ni bil v parlamentu sprejet zakon o » dolgotrajni oskrbi« in zakon » o demografskem skladu ». Vse politične stranke so nas izneverile in nas skušajo zadovoljiti s drobtinicami. Upam da bo čas prinesel v svoje, v smislu boljšega življenja in zadovoljstva upokojencem.

 Na naslednji strani «Zgodovinski razvoj od leta 1950 – 2020 DU Maribor Tabor » lahko preberete najvažnejše podatke našega društva. Mi se staramo, vendar je kljub vsemu potrebno z optimizmom gledati v prihodnost, kot se je smelo tudi ozreti v preteklost.

Zahvaljujem se vsem vam, ki ste kjerkoli, kakorkoli in kadarkoli delovali za razvoj in napredek društva.

 

                                                

Franc Slavinec    
Predsednik društva 

 

                             Zgodovinski razvoj od leta                                                                                  1950-2020                                                                                         DU Maribor - Tabor

 Društvo upokojencev Maribor - Tabor se je usta­novilo 03. maja 1950 pod takratnim imenom Maribor II. Svoj sedež je imelo v bližini današnje­ga sedeža v več stanovanjskem objektu, kateri pa je bil zelo skromno opremljen, ter namenjen samo članom društva z obratovanjem bifeja, kateri je imel skromno gostinsko ponudbo. Vendar se je ponudba z leti izboljševala, ker pa je bil ob objek­tu manjši gostinski vrt, je ta postal priljubljeno shajališče starejše generacije širše okolice.

 Z leti se je v naše društvo včlanilo vedno več članov društva, ter smo tako postajali veliko dru­štvo.

 Leta 1980, ko je bila zgrajena večnamenska Dvorana Tabor, so zrušili našo staro zgradbo, ter po velikih zapletih je tedanje vodstvo društva uspelo obdržati lokacijo in zgradili so nam nov dom, to je dom v katerem domujemo še danes.

 V obdobju od ustanovitve pa do danes se je razvrstilo kar nekaj pomembnih in sposobnih članov društva, kateri so delovali v raznih odborih in komisijah na različnih področjih. Prvi predsednik društva je bil Peter Močnik, njegov naslednik je bil Ivan Ternovšek, pa Ivan Dure, Alojz Volmajer, Branko Stajnko do Franca Slavinca, ki vodi društvo že tretji mandat še danes.

 Poslovanje gostinskega lokala za društvo ni bilo rentabilno, zato smo ga že leta 1994 oddali v najem. Od leta 1999 pa vse do danes, posluje pod imenom
 „Tabor „ , v katerem se ob koncu tedna odvija tudi družabno srečanje z plesom. 

 Danes se uvrščamo med največja društva v Sloveniji. Mnogi naši člani so vključeni v razne sekcije, ki delujejo v okviru društva kot so: ribiško, šahovsko, filatelistično, planinska, telovadbo, krožek ročnega dela, pevski zbor, likovni krožek, pikado, stezno kegljanje, kegljanje s vrvico, balinanje, namizni tenis, uspešno pa deluje tudi program „ Starejši za starejše, zeliščarji, ter mnoge druge manjše sekcije.

 Za svoje člane poskrbimo tudi z mnogimi organiziranimi izleti ter letovanji na morju in v naši počitniški hišici v Moravcih. Žal smo morali zaradi premalo zasedenosti prodati eno počitniško hišico v Moravcih in hiško v Banovcih. Z Društvom za srce in ožilje, imamo vsak prvi torek v mesecu organizirano merjenje krvnega tlaka, sladkorja v krvi ter holesterola. Našim članom so na voljo brezplačni pravni nasveti.

 Pobrateni smo z Društvom upokojencev Litija in vsaki dve leti izmenično organiziramo prijateljsko srečanje v Mariboru ali Litiji.

 Naše člane po 70. letu starosti razveselimo z čestitko, saj društvo šteje kar nekaj članov zavidljive starosti.

 V društvu pa zelo skrbimo za naš dom, saj veliko sredstev vlagamo v vzdrževanje objekta, ter tudi počitniško hišico v Moravcih, seveda pa se vse vrti okrog financ, zato vse ne gre zlahka in smo z vzdrževalnimi deli zelo omejeni.

 Vemo, da je na našem območju še veliko upokojencev, kateri niso naši člani in jih vabimo v našo društvo, saj bodo tukaj deležni marsičesa zanimivega.

 Ker bi pa še lahko veliko lepega povedali o našem delu v društvu, vas lepo vabimo na praznovanje 70. letnice od ustanovitve našega društva, katero bo potekalo v mesecu maju prihodnje leto.

 Ko stopimo skupaj, je vse lepše in lažje.


DU Maribor - Tabor  

PODATKI O DRUŠTVU

Društveni prostori: Gorkega ul. 48, 2000 Maribor
Predsednik: Franc  Slavinec 
E-mail:   
  " predsednikdu.mbtabor@triera.net "
                 " franc.slavinec@gmail.com "
Tel.:      
02 33 27 575    
mobitel: 041 762 227

Tajništvo, rekreacija:  Štefanija Podgorelec
tel.:      02 33 12 235,
Faks: 02 33 27 576
E-mail:  
" tajnistvodu.mbtabor@triera.net "

 

Blagajničarka DU:  Cvetka Kovačič
tel.:     0 2 33 12 235
E-mail: 
 " drustvoupokojencev.mbtabor@triera.net "

 


Izleti in druženja: Zdenka Belina
tel.: 02 33 12 235
mobitel: 040 793 091
E-mail:  
izletidu.mbtabor@triera.net

Uradne ure: 
vsak dan od ponedeljka do četrtka, od 8.00 do 11:00 ure

Pojdi na vrh

ČLANARINA za leto 2021

 VPIS NOVIH ČLANOV
 1,00€
 ČLANARINA
 12,00€
 VPS - POSMRTNINA 12,00€
 IZPLAČILO POSMRTNINE 180,00€
 
SPREJEMAMO NOVE ČLANE!

Lepo pozdravljeni.

 

POSMRTNINA

VZAJEMNO POSMRTNINSKI SKLAD (posmrtnina)

Vzajemna samopomoč je prostovoljna solidarna skupnost njenih članov, ki jo vodi ZDUS in izplačuje posmrtnino tistemu, ki mu jo je umrli namenil. V primeru smrti in neporavnane članarine in posmrtnine, če jo član še ni poravnal za tekoče leto, mora to storiti pooblaščenec najkasneje v šestih mesecih po smrti člana, da lahko opraviči izplačilo posmrtnine.

Posmrtnino ZDUS nakaže upravičencu na njegov TRR, ki pa mora pri urejanju prijave za izplačilo posmrtnine v DU predložiti mrliški list umrlega člana, svojo davčno številko in osebno izkaznico ter bančno kartico fotokopirano z obeh strani. Na podlagi navedenih dokumentov mu bo nakazana posmrtnina, ta znesek določi Skupščina ZDUS in velja za vse člane društev celotne Slovenije, ki trenutno znaša 180 €.

Posmrtnina se izplača najpozneje v enem letu po smrti člana samopomoči, če so bile vse članske obveznosti poravnane. Če po preteku enega leta niso bila predložena dokazila o smrti, ugasne pravica do posmrtnine po 8. členu PRAVILNIKA VPS.

Blagajničarka:
Cvetka Kovačič

Opozorilo članom!

Društvena članarina in članarina vzajemne samopomoči (VS) velja od 1. januarja do 31. decembra za tekoče leto.
Ker moramo članarino VS odvesti Zvezi društev upokojencev Slovenije v Ljubljani po poimenskam seznamu do 31. maja za tekoče leto, vas vljudno prosimo, da to poravnate pravočasno, ker v nasprotnem primeru svojci v primeru vaše smrti ne bodo dobili izplačane posmrtnine.

Hvala za razumevanje.

CENIK LETOVANJA V  MORAVCIH - 2021

 ZA 2 OSEBE
 ENOTNA CENA     OPIS               
 CENA
 Velja za celo leto2 karti za kopanje na dan35,00€
 Ostali uporabnikiostali uporabniki plačajo 
karto po dnevni aktualni ceni 
 ......€
    
 Akontacija 50,00€ se plača ob prijavi!
  Akontacija se vračuna v končni obračun, ki pa se, v primeru neutemeljene odpovedi, ne     vrača, če le-ta ni bila podana najmanj 5 dni pred odhodom.
 (sklep Upravnega odbora z dne 14.4.2015)          
 


  

Počitniška hišica v Moravcih  


Pojdi na vrh