DRUSTVO UPOKOJENCEV MARIBOR TABORVELIKO SREČE
IN ZADOVOLJSTVA V NOVEM LETU
2023

 

SPOŠTOVANE ČLANICE IN CENJENI ČLANI LEPO VAS POZDRAVLJAM

  Vredno se je ozreti v preteklost in smelo v prihodnost. Najbolj pomembne zadeve pa je treba posebej izpostavit. V letu 2022 smo se nekako ponovno vrnili v "stare tirnice" delovanja društva, čeprav še ne v polnem obsegu. COVID ukrepi še niso pozabljeni. Beležimo upad članstva, kar se dejansko dogaja tudi v vseh društvih na državnem nivoju.

 Uspeli smo izvesti organizirana letovanja naših članov v hotelu Delfin v Izoli in hotelih v Rabcu.
 Relativno smo zadovoljni z zasedenostjo naše hišice v Moravskih Toplicah, kjer smo v minulem letu opravili vrsto vzdrževalnih del.

 Od meseca septembra ponovno deluje naš ženski pevski zbor, 
sicer z manj pevkami kot nekoč, z intenzivnimi vajami novega repertoarja.

 V celoti so bila realizirana športna izbira tekmovanj za državna prvenstva in tekmovanja za počastitev mednarodnega dneva starejših, ter ligaška tekmovanja v okviru Zg. PZDZ Maribor. Izredno uspešni smo bili na DŠI ZDUS-a, saj smo dosegli 1. mesto v balinanju - ženske in 1. mesto v šahu, sicer po krajšem zapletu in odlično uvrstitev v športnem ribolovu.

 Meseca junija smo gostili naše vrstnike iz pobratenega DU Litija. V maju smo sodelovali na medgeneracijskem srečanju ZDUS-a v Ljubljani.

 Sekcije društva so delovale v skladu z možnostmi glede na razmere. Skozi vse leto so delovale naše prostovoljke  na programu STAREJŠI ZA STAREJŠE, kateri bo vstopil v trinajsto leto nepretrganega delovanja.

 V letu 2022 je kar šest naših članov dopolnilo 100 let in več let. Najstarejši član ima 103 leta. Vse to so znaki , da postajamo vse bolj dolgoživa družba.

 V parlamentu je bila sprejeta novela zakona o dolgotrajni oskrbi in nato še potrjene na referendumu v mesecu novembru 2022. To je za nas nedvomno najpomembnejši zakon o gmotnem in zdravstvenem položaju naše generacije.

 Zahvaljujem se vsem, ki ste delovali za razvoj in napredek društva in ki boste aktivni tudi v letu 2023.

 Tudi v prihodnje vas bomo pravočasno obveščali o mesečnih obveznostih v opomniku, oglasni tabli in spletni strani društva.

 Hvala donatorjem za njihove prispevke: HOTEL DELFIN IZOLA, DOPIKA d.o.o., DRUŠTVO ZA SRCE IN OŽILJE MARIBOR.

 

PAZITE NA SEBE IN DRUGE, OSTANITE ZDRAVI, LEPO SE IMEJTE

 

 

                                                

Franc Slavinec    
Predsednik društva 

 

                     Zgodovinski razvoj  DU Maribor - Tabor od leta                                                            1950 do 2023                                                                                        

Pred tremi leti je naše društvo praznovalo 70 let delovanja. Zaradi omejitev v času pandemije (covid-19) praznovanja nismo mogli organizirati. Zato vam v nadaljevanju na kratko opisujemo delovanje Društva upokojencev Maribor – Tabor od ustanovitve do danes.

Društvo upokojencev Maribor - Tabor je bilo ustanovilo 3. maja 1950 pod takratnim imenom Maribor II. Svoj sedež je imelo v bližini današnjega sedeža v večstanovanjskem objektu. Prostor je bil zelo skromno opremljen, ter namenjen samo članom društva z obratovanjem bifeja s skromno gostinsko ponudbo. Vendar se je ponudba z leti izboljševala, ker pa je bil ob objektu manjši gostinski vrt, je ta postal priljubljeno shajališče starejše generacije širše okolice 

Z leti je društvo pridobivalo vedno več članov in smo tako postajali vedno večje društvo.

 Leta 1980, ko je bila zgrajena večnamenska Dvorana Tabor, so zrušili našo staro zgradbo, ter po velikih zapletih je tedanje vodstvo društva uspelo obdržati lokacijo in zgradili so nam nov dom, to je dom v katerem domujemo še danes.

V obdobju od ustanovitve pa do danes se je razvrstilo kar nekaj pomembnih in sposobnih članov društva, kateri so delovali v raznih odborih in komisijah na različnih področjih. Prvi predsednik društva je bil Peter Močnik, njegov naslednik je bil Ivan Ternovšek, pa Ivan Dure, Alojz Volmajer, Branko Stajnko, Franc Slavinec, od leta 2023 pa zastopa društvo prva ženska predsednica Jožefa Prah.

 Poslovanje gostinskega lokala za društvo ni bilo rentabilno, zato smo ga že leta 1994 oddali v najem. Od leta 1999 pa vse do danes, posluje pod imenom
 „Tabor „ , v katerem se ob koncu tedna odvija tudi družabno srečanje z plesom. 

 Danes se uvrščamo med največja društva v Sloveniji. Mnogi naši člani so vključeni v razne sekcije, ki delujejo v okviru društva kot so: ribiška, šahovska, filatelistična, planinska, telovadba, krožek ročnega dela, pevski zbor, likovni krožek, literarna sekcija, pikado, stezno kegljanje, kegljanje z vrvico, balinanje, namizni tenis, zeliščarji ter nekatere druge manjše sekcije, uspešno pa deluje tudi program » Starejši za starejše«. Za delovanje teh sekcij so zaslužni posamezni naši člani, ki jih vodijo prostovoljno in z velikim entuziazmom.

 Za svoje člane poskrbimo tudi z mnogimi organiziranimi izleti ter letovanji na morju v hotelu Delfin v Izoli in na Rabcu, v toplicah v Fojnici (BIH) ter v naši počitniški hišici v Moravcih.  Žal smo morali zaradi premajhne zasedenosti prodati eno počitniško hišico v Moravcih in hiško v Banovcih.

Z Društvom za srce in ožilje imamo vsak prvi torek v mesecu organizirano merjenje krvnega tlaka, sladkorja v krvi ter holesterola. Našim članom so na voljo tudi brezplačni pravni nasveti.

Pobrateni smo z Društvom upokojencev Litija in vsaki dve leti izmenično organiziramo prijateljsko srečanje v Mariboru ali Litiji.

 Naše člane po 70. letu starosti razveselimo s čestitko in s tem nadaljujemo ob vsaki okrogli obletnici, saj društvo šteje kar nekaj članov zavidljive starosti.

Vemo, da je na našem območju še veliko upokojencev, ki niso včlanjeni v naše društvo, zato jih prijazno vabimo, da se nam pridružijo in z raznimi aktivnostmi, ki jih nudimo, popestrijo in obogatijo svoj vsakdan.

 Družimo se in se veselimo vsakega novega dne!

 Maribor, maj 2023                                                                          DU Maribor - Tabor  

 

PODATKI O DRUŠTVU

Društveni prostori: Gorkega ul. 48, 2000 Maribor

Predsednica:
   
Jožefa Prah                                

  E-mail:     " predsednikdu.mbtabor@triera.net "
                   " predsednik.dutabor@gmail.com"
  
Tel.:         02 33 27 575 
   mobitel: 040 302 138


Tajništvo, rekreacija:
 
Štefanija Podgorelec
                                           tel.:      02 33 12 235,
Faks: 02 33 27 576
                                           E-mail:  
" tajnistvodu.mbtabor@triera.net "

 

Blagajničarka DU:  Cvetka Kovačič

   tel.:     02 33 12 235 
   E-mail:  " drustvoupokojencev.mbtabor@triera.net "

 Izleti in druženja: Zdenka Belina
tel.: 02 33 12 235
mobitel: 040 793 091
E-mail:  
izletidu.mbtabor@triera.netUradne ure: 
vsak dan od ponedeljka do srede, od 8.00 do 11:00 ure


Pojdi na vrh

ČLANARINA za leto 2023

 VPIS NOVIH ČLANOV
 1,00€
 ČLANARINA
 12,00€
 VPS - POSMRTNINA 12,00€
 IZPLAČILO POSMRTNINE 180,00€
 
SPREJEMAMO NOVE ČLANE!

Lepo pozdravljeni.

 

POSMRTNINA

VZAJEMNO POSMRTNINSKI SKLAD (posmrtnina)

Vzajemna samopomoč je prostovoljna solidarna skupnost njenih članov, ki jo vodi ZDUS in izplačuje posmrtnino tistemu, ki mu jo je umrli namenil. V primeru smrti in neporavnane članarine in posmrtnine, če jo član še ni poravnal za tekoče leto, mora to storiti pooblaščenec najkasneje v šestih mesecih po smrti člana, da lahko opraviči izplačilo posmrtnine.

Posmrtnino ZDUS nakaže upravičencu na njegov TRR, ki pa mora pri urejanju prijave za izplačilo posmrtnine v DU predložiti mrliški list umrlega člana, svojo davčno številko in osebno izkaznico ter bančno kartico fotokopirano z obeh strani. Na podlagi navedenih dokumentov mu bo nakazana posmrtnina, ta znesek določi Skupščina ZDUS in velja za vse člane društev celotne Slovenije, ki trenutno znaša 180 €.

Posmrtnina se izplača najpozneje v enem letu po smrti člana samopomoči, če so bile vse članske obveznosti poravnane. Če po preteku enega leta niso bila predložena dokazila o smrti, ugasne pravica do posmrtnine po 8. členu PRAVILNIKA VPS.

Blagajničarka:
Cvetka Kovačič

Opozorilo članom!

Društvena članarina in članarina vzajemne samopomoči (VS) velja od 1. januarja do 31. decembra za tekoče leto.
Ker moramo članarino VS odvesti Zvezi društev upokojencev Slovenije v Ljubljani po poimenskam seznamu do 31. maja za tekoče leto, vas vljudno prosimo, da to poravnate pravočasno, ker v nasprotnem primeru svojci v primeru vaše smrti ne bodo dobili izplačane posmrtnine.

Hvala za razumevanje.

SEKCIJE DU - MARIBOR TABOR

 Sekcije Vodja Telefon
 Ribiška Ferdo Mavrič 041/639 606
 Stezno kegljanje Ivan Rigler 031/676 860
   - moška ekipa Alojz Kovačič 070/673 575
   - ženska ekipa Ksenija Duh 041/337 901
 Kegljanje s kroglo na vrvici  
   - ženska ekipa Marija Trdina 040/366 249
   - moška ekipa Tone Novak 051/213 491
 Balinarska  
   - moška ekipa Ivan Šertel 02/2510 950
   - ženska ekipa Branka Radolič 031/709 348
 Namizno teniška Marjeta Rudolf 041/939 625
 Planinska Dragica Matosovič 031/468 709
 Šahovska Branko Vadlja 031/813 580
 Tehnična Kultura Viljem Šetar 041/716 011
 Filatelistična in drugi zbiratelji mag. Bojan Bračič 041/410 398
 Zeliščarji Majda Cvetanovski 031/450 702
 Ročnodelska  
   - Sovice Silva Ciringer 051/258 970
   - Srnice Tatjana Kokolj 041/564 527
 Telovadba Danica Cencič 041/206 772
 Ženski pevski zbor DU-Tabor Pfajfer Soršak Tatjana 070/143 906
 Izletniška Zdenka Belina 040/793 091
 Pikado Kristina Fuks 030/290 779
 Likovni Krožek Cvetka Vidmar 040/243 135
 Literarni krožek Erika Valentan 040/660 863
 Program starejši za starejše Marinka Zorec 041/472 431


CENIK LETOVANJA V  MORAVCIH - 2023

 ZA 2 OSEBE
 ENOTNA CENA     OPIS               
 CENA
 Velja za celo leto2 karti za kopanje na dan40,00€
 Ostali uporabnikiostali uporabniki plačajo 
karto po dnevni aktualni ceni 
 ......€
    
 Akontacija 50,00€ se plača ob prijavi!
  Akontacija se vračuna v končni obračun, ki pa se, v primeru neutemeljene odpovedi, ne     vrača, če le-ta ni bila podana najmanj 5 dni pred odhodom.
 (sklep Upravnega odbora z dne 14.4.2015)          
 


  

Počitniška hišica v Moravcih  


Pojdi na vrh