DRUSTVO UPOKOJENCEV MARIBOR TABORVELIKO SREČE
IN ZADOVOLJSTVA V NOVEM LETU
2018

 

DRAGE ČLANICE, CENJENI ČLANI DRUŠTVA UPOKOJENCEV MARIBOR - TABOR

 

 Najprej lep prisrčen pozdrav vsem, ki boste prebirali GLASILO 2018. Skoraj vse gre prehitro. Starejši kot smo, bolj nam zmanjkuje časa.V današnjem tempu življenja  se delovno aktivna generacija vse manj posveča starejšim.  Danes se v društvu vedno bolj povezujemo in iščemo nove oblike sodelovanja tudi v smislu medgeneracijskih aktivnosti. Kljub evidentiranim pojavom okrevanja gospodarstva, pa upokojenci večinoma ne živimo bolje. Upokojencev, ki živijo pod pragom revščine, je vedno več. To nas mora posebno skrbeti, zato je iskati vse možnosti, da se situacija popravi.

Leto 2017 je bilo za naše društvo zelo burno in prelomno, začenši z nerešljivo problematiko prejšnje najemnice Gostilne Tabor – podjetjem TG Magrona. Slednji so nas spravili  v nemogočo situacijo, kar je imelo za posledico, da smo pri iskanju novega najemnika lokala imeli gostilno šest mesecev zaprto. V tem času smo opravili niz vzdrževalnih del – bistveno več, kot smo sprva načrtovali. Od konca avgusta imamo novo najemnico lokala, oz. podjetje GIBOR d.o.o.. Odnosi z direktorico Darjo Šnofl so korektni in obetavni.

Že kot stalnica je naše skupno zadovoljstvo nad delovanjem društvenih sekcij. Z ustreznim suportom jih je večina zelo aktivnih in uspešnih. Zadnja novo ustanovljena sekcija je literarno-dramska. Potrebno je izpostaviti maloštevilne prostovoljke, ki delajo na programu Starejši za starejše. Rezultati so odlični, kar je tudi pripomoglo v določenem smislu k populiziranju programa na državnem nivoju, za kar je ZDUS prejel prestižno nagrado DRŽAVLJAN EVROPE. V mesecu septembru smo organizirano obiskali parlament v Ljubljani, za kar se zahvaljujem našemu članu društva in poslancu v državnem zboru, Urošu Priklu, ki je tudi vse vzorno organiziral.Ob tej priliki smo obiskali še Festival za tretje življenjsko obdobje.

V jesenskih mesecih nas je presenetila žalostna novica, da smo se poslovili od našega najstarejšega častnega člana društva  Franca Peniča, v 106. letu starosti. Sodelovanje  z Mestno občino Maribor, PZDU Zgornje Podravje Maribor, ZDUSom Ljubljana, DeSUSom Maribor in vsemi akterji, ki sodelujejo pri programu  STAREJŠI ZA STAREJŠE, je zelo plodno in uspešno.

Ob koncu se zahvaljujem vsem vam, ki ste kjerkoli, kakorkoli in kadarkoli delovali za razvoj in napredek našega društva.Posebej se zahvaljujem vsem sponzorjem in donatorjem, ki so omogočili izdajo GLASILA 2018. V letu 2018 jim želim zdravja, sreče in osebnega zadovoljstva. Vse dobro, lepo se imejte!

 

                                                            Franc Slavinec, predsednik društva

                                                             

STATISTIČNO POROČILO

  NAŠE DELO V LETU 2017

Ob iztekajočem se letu običajno ocenjujemo uspešnost in rezultate našega dela ter uresničitev ciljev, opredeljenih s planskimi dokumenti. Z veseljem ugotavljamo, da smo vse to tudi izvršili. V iztekajočem se letu smo imeli 8 sej Upravnega odbora. Zaradi smrti in bolezni nekaterih članov smo v UO kooptirali tri nove člane.

Zadnja leta opažamo, da je število članstva malo upadlo zaradi umrljivosti starejših članov, mlajši pa se včlanjujejo redkeje. Pa vendar smo v letu 2017 včlanili 128 novih upokojencev, žal pa jih je 72 umrlo. Nekatere od teh smo, na željo svojcev, na zadnji poti pospremili s praporom.

Mnogo članov je vključenih v razne športne sekcije in na tekmovanjih z drugimi sorodnimi

društvi  dosegajo vidne rezultate. Veliko pa se jih redno udeležuje naših izletov in družabnih srečanj ter letovanj na morju. Dopustnike smo popeljali dvakrat v Izolo, dvakrat v Rabac ter v reumatsko zdravilišče v Fojnici v Bosni. V Moravcih imamo počitniško hišico, ki je zanimiva zlasti za starejšo populacijo zaradi tople in zdravilne vode v bazenih. Koristiti jo je možno skozi vse leto.

Trudimo se in upamo, da uspešno razvijamo vse tiste interesne dejavnosti, ki vnašajo v življenje naših članov vse možnosti dodatne ustvarjalnosti, medsebojnega sodelovanja, predvsem pa aktivne rekreacije.Prav zato deluje v društvu vrsta sekcij in krožkov, ki jim to omogoča. Avgusta so člani naše sekcije kegljanja s kroglo na vrvici na domačem igrišču priredili velik turnir s srečelovom, ki se ga je udeležilo 20 moških in 17 ženskih ekip. Naša ženska ekipa »C« je dosegla 3. mesto ekipno, 1. mesto posamezno pa je zasedel naš novi član Jozo Karapetrič.

Člani naših sekcij redno sodelujejo na tekmovanjih Zgornjepodravske regije ob mesecu starejših, nekatere ekipe pa so sodelovale tudi na državnem prvenstvu. Ženska ekipa balinarjev je v Škofji Loki zasedla 4. mesto, šahisti pa so tekmovali v Zgornje Hotiču pri Litiji in dosegli 8. mesto.

Organiziramo  razna predavanja: Starejši voznik v prometu, s preizkusom praktične vožnje, razna predavanja študentov medicine na različno tematiko, predstavitev ortopedskih medicinskih pripomočkov ipd. Žal pa za te vrste predavanj ni veliko zanimanja. Naši pevci so nastopili na Reviji pevskih zborov upokojeniških  društev. Udeležili smo se srečanja upokojencev ZgPZDU v Staršah ter srečanja z zamejskimi upokojenci v Pliberku. Septembra smo si ogledali Festival za 3. življenjsko obdobje v Ljubljani in obiskali parlament.

Že vrsto let sodelujemo z Društvom za srce in vsak prvi torek v mesecu njihovi predstavniki merijo našim članom krvni tlak, holesterol in količino sladkorja v krvi. Občasno sodeluje tudi kardiolog, s katerim se udeleženci meritev lahko pogovorijo o svojih težavah.

V sodelovanju z DU Ruše organiziramo enkrat mesečno rekreacijsko kopanje v Radencih.Enkrat mesečno prirejajo tudi naši planinci svoje pohode in izlete. V društvu uspešno deluje program Starejši za starejše, ki ga z nekaj prostovoljkami vodi Marinka Zorec.

Vsem našim članom pošiljamo ob okroglih obletnicah (od 70. leta naprej) rojstnodnevne čestitke, vsem članom od 80 let naprej pa božično-novoletne čestitke.

Na novo je zaživel tudi naš gostinski obrat, ki preko poletja zaradi tehničnih ovir ni obratoval. 14. avgusta smo podpisali najemno pogodbo s firmo Gibor d.o.o., konec septembra pa je Gostilna Tabor ponovno odprla vrata obiskovalcem.

S podporo naših sponzorjev izdamo vsako leto društveno glasilo. Njim, kakor tudi vsem našim članom, želim ob iztekajočem se letu prijetne in mirne božične praznike, v novem letu pa veselje, smeha in predvsem zdravja. Tudi bogastvo je brez vrednosti, če ni zdravja. Veselje do življenja pa je neznansko več redno od zlata.

 

                                                           Erika Štraus, tajnica društva

PRAVNI NASVETI

  Gosopd Otmar Peruš nudi brezplačne pravne nasvete
za člane Društva upokojencev Maribor Tabor,
vsako sredo od 9:00 do 11:00 ure.

 

 

 LETOVANJE  2018

 IZOLA 30.5. - 6.6.2018 pol penzion 1/2 soba -290,00€
 Polni penzion 1/2 soba -332,00€
Doplačilo za 1/1 sobo 11,00€ na dan
 Prevoz 39,00€
 RABAC 20.6. - 30.6.2018 pol penzion 1/2 soba -460,00€
 Polni penzion 1/2 soba -540,00€
Doplačilo za 1/1 sobo 15,00€ na dan
 Prevoz 43,00€
 VODICE 16.6. - 23.6.2018 pol penzion 1/2 soba -347,00€
 Polni penzion 1/2 soba -410,00€
Doplačilo za 1/1 sobo 106,00€ 
 Prevoz in taksa 
 vključena 
 akontacija 50,00€
 FOJNICA 23.9. - 3.10.2018 polni penzion 1/2 soba -315,00€
Doplačilo za 1/1 sobo 14,00€ na dan
 Prevoz 80,00€

 PRIJAVE IN VPLAČILA OD 1.3.2018 DALJE.

  Pri prijavi prinesite s seboj članske izkaznice!
 Hnala za razumevanje

VABLJENI! 

PODATKI O DRUŠTVU

Društveni prostori: Gorkega ul. 48, 2000 Maribor
Predsednik: Franc  Slavinec 
E-mail:   
  " predsednikdu.mbtabor@triera.net "
                 " franc.slavinec@gmail.com "
Tel.:      
02 33 27 575    
mobitel: 041 762 227

Tajništvo, rekreacija: Erika Straus 
tel.:      02 33 12 235,
Faks: 02 33 27 576
E-mail:  
" tajnistvodu.mbtabor@triera.net "


Nadzorni odbor: Frida Potočnik
Mobitel.:  031 329 574

E-mail:  "frida.potocnik@gmail.com"


Blagajničarka DU:  Cvetka Kovačič
tel.:     0 2 33 12 235
E-mail: 
 " drustvoupokojencev.mbtabor@triera.net "

 


Izleti in druženja: Zdenka Belina
tel.: 02 33 12 235
mobitel: 040 793 091
E-mail:  
izletidu.mbtabor@triera.net

Uradne ure: 
vsak dan od ponedeljka do četrtka, od 8.00 do 11:00 ure

Pojdi na vrh

ČLANARINA za leto 2018

 Vpisnina z izkaznico (za nove) člane
 1,00€
 Društvena letna članarina
 10,00€
 Vzajemna samopomoč (neobvezno),
(včlanijo se lahko člani do  70. leta starosti).
 12,00€
  Abonma za programe izletov na dom6,00€
 Izplačilo posmrtnine 205,00€
  

POSMRTNINA

VZAJEMNO POSMRTNINSKI SKLAD (posmrtnina)

Vzajemna samopomoč je prostovoljna solidarna skupnost njenih članov, ki jo vodi ZDUS in izplačuje posmrtnino tistemu, ki mu jo je umrli namenil. V primeru smrti in neporavnane članarine in posmrtnine, če jo član še ni poravnal za tekoče leto, mora to storiti pooblaščenec najkasneje v šestih mesecih po smrti člana, da lahko opraviči izplačilo posmrtnine.

Posmrtnino ZDUS nakaže upravičencu na njegov TRR, ki pa mora pri urejanju prijave za izplačilo posmrtnine v DU predložiti mrliški list umrlega člana, svojo davčno številko in osebno izkaznico ter bančno kartico fotokopirano z obeh strani. Na podlagi navedenih dokumentov mu bo nakazana posmrtnina, ta znesek določi Skuščina ZDUS in velja za vse člane društev celotne Slovenije, po tabeli (spodaj).

 

 DOBA PLAČEVANJA
  VREDNOST IZPLAČILA POSM
 Do 9 let
 190,00 EUR
 Od 10 do 19 let  195,00 EUR
 Od 20 do 29 let
 200,00 EUR
 Nad 29 let
 205,00 EUR

 Tabela: Vrednosti izplačil posmrtnine za leto 2018

 "Članarina Vzajemnega posmrtninskega sklada za leto 2018 znaša 12,00 EUR/člana.  Z letom 2018 stopi v veljavo lestvica različnih vrednosti izplačil posmrtnine glede na dobo vplačevanja po tabeli zgoraj."


Posmrtnina se izplača najpozneje v enem letu po smrti člana samopomoči, če so bile vse članske obveznosti poravnane. Če po preteku enega leta niso bila predložena dokazila o smrti, ugasne pravica do posmrtnine po 8. členu PRAVILNIKA VPS.

Blagajničarka:
Cvetka Kovačič

Opozorilo članom!

Društvena članarina in članarina vzajemne samopomoči (VS) velja od 1. januarja do 31. decembra za tekoče leto.
Ker moramo članarino VS odvesti Zvezi društev upokojencev Slovenije v Ljubljani po poimenskam seznamu do 31. maja za tekoče leto, vas vljudno prosimo, da to poravnate pravočasno, ker v nasprotnem primeru svojci v primeru vaše smrti ne bodo dobili izplačane posmrtnine.

Hvala za razumevanje.

SEKCIJSKA ČLANARINA

 Planinska 1,00€
 Ženski pevski zbor "ZLATA JESEN"
 1,00€
 Moški pevski zbor
 1,00€
 Zeliščarji 1,00€
 Kegljanje s kroglo na vrvici
 1,00€
 Pikado 1,00€
 Ročno delo
 1,00€

CENIK LETOVANJA V  MORAVCIH

 ZA 4 OSEBE
 MESEC                   
 MORAVCI
 Januar, Februar, Marec 30,00€
 April, Maj  36,00€
 Junij, Julij, Avgust  48,00€
 September, Oktober  36,00€
 November, December  30,00€
    
Akontacija 50,00€ se plača ob prijavi,
  Akontacija se vračuna v končni obračun, ki pa se, v primeru neutemeljene odpovedi, ne vrača, če le-ta ni bila podana najmanj 5 dni pred odhodom.
 (sklep Upravnega odbora z dne 14.4.2015)          
 

 

Počitniška hišica v Moravcih  

Pojdi na vrh