DRUSTVO UPOKOJENCEV MARIBOR TABOR

DRAGE ČLANICE, CENJENI ČLANI DRUŠTVA UPOKOJENCEV MARIBOR - TABOR

Zelo pogosto se vprašam, kdaj je čas hitreje mineval, ali takrat, ko smo bili še aktivni v službi ali sedaj, v pokoju. Odgovor ni tako preprost.

V današnjem času se,  pri vedno hitrejšem načinu življenja, delovno aktivna generacija vedno manj posveča starejšim.

Vendar se tudi starejši vedno težje vključujemo v vsakodnevne aktivnosti mlajše generacije. Kot da se včasih ne razumemo.S staranjem prebivalstva se iz dneva v dan več upokojencev, tudi mlajših, srečuje s težavami samooskrbe na domu. Izjemno problematična je dolgotrajna oskrba starejših na domu.

Gospodarska in politična kriza sta postali že stalnica v naši državi. Kljub vsemu pa smo lahko zadovoljni glede splošnega stanja našega društva, saj smo z lastno aktivnostjo ter pomočjo MO Maribor, PZDU Zgornjega Podravja, ZDUSa in predvsem članstvom uresničili glavnino zastavljenih ciljev za leto 2016.

Smo v skupini najštevilčnejših društev upokojencev v republiki. Tudi večina naših (preko dvajset) sekcij je aktivna in uspešna. Delo v projektu »Starejši za starejše« je skozi vse leto potekalo ažurno in uspešno kljub težavam, ki so predvsem zaradi neuspešnega pridobivanja novih prostovoljcev.

Ponosni smo lahko na našega člana Uroša Prikla, ki zelo aktivno deluje kot poslanec DZ republike Slovenije v stranki DeSUS ter se še posebej aktivno ukvarja z najpomembnejšimi problemi nas, upokojencev. V letu 2016 je bila z veliko slavnostno akademijo obeležena 70-letnica delovanja ZDUSa.

Po uspehih in rezultatih težko izpostavim katero od naših sekcij. Vse delujoče sekcije so uspeh in ponos društva. V drugi polovici 2016 so se pričele določene težave z najemnico Gostilne Tabor, ki jih s skupnimi močmi uspešno rešujemo.

Beležimo vedno večja vzdrževalna dela na objektu gostilne. Prav tako smo zaključili z večjo prenovo počitniške hišice v Moravcih, v kateri bomo v pričetku prihodnjega leta še delno obnovili opremo.

Za znižanje stroškov smo v prvi polovici leta prodali hišico v Banovcih in zmanjšali število pogodbenih delavcev na vsega pet.

Uspehi, dosežki in rezultati na vseh ravneh, so motiv in vzpodbuda za delo v prihodnje.

Zahvaljujem se vsem članicam in članom, ki so kjerkoli, kadarkoli in kakorkoli delovali za razvoj, napredek in prepoznavnost društva. Vsi, ki še niste člani, prijazno vabljeni, da se nam pridružite in s tem obogatite društvo.

Posebej se zahvaljujem vsem sponzorjem in donatorjem, ki so omogočili izdajo GLASILA 2017.

V prihajajočem letu želim zdravja, sreče in osebnega zadovoljstva.

                                                           Franc Slavinec

                                                           predsednik društva

 

                                                              

STATISTIČNO POROČILO

        

NAŠE DELO V LETU 2016

Pred nami je zadnji mesec v letu. Za marsikoga je to najlepši del leta, saj je to čas, napolnjen z velikimi pričakovanji in s praznično čarobnostjo. V zraku je čutiti vonj po kuhanem vinu in cimetovih piškotih, na vsakem koraku nas spremlja zven božičnih pesmi, naši domovi pa bodo začeli počasi bleščati v raznobarvnosti lučk in drugih novoletnih okraskov.

Je pa zadnji mesec v letu tudi čas, ko se ozremo nazaj in napravimo pregled dela preko vsega iztekajočega se leta.

V letu, ki ga zaključujemo, smo imeli 7 sej Upravnega odbora in vse sklepe smo sproti reševali.Zadnja leta sicer opažamo, da število članov upada zaradi umrljivosti starejših članov. Mlajši upokojenci pa se redkeje včlanjujejo.Pa vendar se nam je do konca oktobra pridružilo 120 novih upokojencev, žal, pa jih je 70 umrlo. Od ustanovitve pa do danes beležimo 11568 vpisanih članov.

Zavedamo se, da življenje ni praznik. Tej misli sledijo skrivnosti starejših ljudi, ki utrjujejo umske in telesne sposobnosti. Trudimo se in upamo, da uspešno razvijamo vse tiste interesne dejavnosti, ki vnašajo v življenje naših članov vse možnosti dodatne ustvarjalnosti, medsebojnega spoznavanja, predvsem pa aktivne rekreacije. Prav zato deluje v društvu vrsta sekcij in krožkov, ki jim to omogoča. Delo teh sekcij je opisano posebej.

Da se starejši še zelo radi zavrtijo ob zvokih glasbe, je razvidno tudi iz udeležbe na naših izletih s tako vsebino. Enkrat mesečno pa povabimo naše člane na zabavo v našo gostilno Tabor, kjer lahko za nizko ceno ob večerji in glasbi preživijo lep večer.

V letu 2016 so naši člani dvakrat letovali v Izoli, dvakrat v Rabcu , ter v zdravilišču za reumatske bolezni v Fojnici v Bosni.

Do spomladi smo imeli na voljo tudi dve počitniški hišici in sicer v Moravcih in Banovcih.Slednjo pa smo, zaradi upadlega zanimanja za letovanje, prodali. Hišica v Moravcih pa je bila vse leto zasedena. Sprejemamo pa že rezervacije za leto 2017.

Število kopalcev, ki smo jih vsak prvi četrtek popeljali na rekreacijsko kopanje v Radence, je precej upadlo: nekaj zaradi bolezni posameznikov, kar nekaj članov pa se je preselilo v domove za upokojence. Da pa ta zvrst rekreacije ne bi povsem zamrla, smo se, po dogovoru z vodstvom DU Ruše, priključili njihovi skupini, ki svoje člane vsak prvi torek v mesecu odpelje v Radence. Obe skupini sta se spoprijateljili in vabijo še ostale, da se jim pridružijo.

Še vedno aktivno sodelujemo z Društvom za srce. Njihovi predstavniki vsak prvi torek v mesecu, v naših prostorih, merijo članom krvni tlak, količino sladkorja ter gliceridov v krvi. Občasno je prisoten tudi zdravnik, s katerim se koristniki teh storitev pomenijo o svojih težavah.

Ob torkih (drugi torek v mesecu) prirejajo svoje izlete tudi planinci.

Ob sredah, med 9,00 in 11,00 uro, se lahko člani društva posvetujejo z našim upokojenim pravnikom g. Perušem.

V sklopu društva deluje projekt »Starejši za starejše«, ki ga vodi Marinka Zorec.

V mesecu juniju so nas obiskali naši prijatelji iz pobratenega
Društva upokojencev Litija. Popeljali smo jih na Pohorje, nato pa ob druženju preživeli lep dan.

Zelo razgibane so naše športne in ustvarjalne sekcije, saj dosegajo na tekmovanjih lepe rezultate.

Na državnem prvenstvu so sodelovali v sledečih panogah:

-        v balinanju, kjer je ženska ekipa dosegla 11. mesto,

-         moška pa 9. mesto.

-        Šahisti so se uvrstili na 3. mesto.

Vidne rezultate so naši športniki dosegli tudi na tekmovanjih v počastitev  dneva starejših.

Udeležili smo se vsakoletnega srečanja z zamejskimi upokojenci v Pliberku.

Vsem našim članom, ki praznujejo okrogle obletnice od 70. leta naprej, in od 90. leta vsako leto, pošljemo čestitko za rojstni dan. Božično-novoletne čestitke pa pošiljamo vsem članom nad 80 let.

Z darilom smo obiskali naša častna člana: go. Julijano Turk, ki je praznovala 108. rojstni dan in g Franca Peniča ob njegovem 104. rojstnem dnevu.

Med letom je prišlo tudi do kadrovskih sprememb. Na lastno željo nas je zapustila dolgoletna računovodkinja Frida Potočnik. Računovodske posle pa zdaj opravlja Računovodski servis DOPIKA.

V društvu vodimo društveno kroniko, ob koncu leta pa izdamo društveno glasilo v nakladi 2500 izvodov.

V svoje vrste vabimo še nevčlanjene upokojence. Pridružite se nam in v raznih sekcijah poiščite svoje konjičke. Izpolnite si želje, ki si jih morda v času službovanja niste mogli, ker za to enostavno ni bilo časa. Ne pozdravljajte se z upokojenskim pozdravom »Nimam časa«. Vzemite si čas zase!

In, ker so pred nami prazniki, naj zaključim s sledečimi željami: Božični mir, veselje in zdravje naj vas spremljajo tudi v novem letu in vam dajejo voljo in pogum za medsebojno razumevanje. Novo leto pa naj vam prinese tudi veliko osebne sreče in zadovoljstva.

 

Erika Štraus

tajnica društva

 

PRAVNI NASVETI

  Gosopd Otmar Peruš nudi brezplačne pravne nasvete
za člane Društva upokojencev Maribor Tabor,
vsako sredo od 9:00 do 11:00 ure.

 

 

PODATKI O DRUŠTVU

Društveni prostori: Gorkega ul. 48, 2000 Maribor
Predsednik: Franc  Slavinec 
E-mail:   
  " predsednikdu.mbtabor@triera.net "
                 " franc.slavinec@gmail.com "
Tel.:      
02 33 27 575    
mobitel: 041 762 227

Tajništvo, rekreacija: Erika Straus 
tel.:      02 33 12 235,
Faks: 02 33 27 576
E-mail:  
" tajnistvodu.mbtabor@triera.net "


Nadzorni odbor: Frida Potočnik
Mobitel.:  031 329 574

E-mail:  "frida.potocnik@gmail.com"


Blagajničarka DU:  Cvetka Kovačič
tel.:     0 2 33 12 235
E-mail: 
 " drustvoupokojencev.mbtabor@triera.net "

 


Izleti in druženja: Zdenka Belina
tel.: 02 33 12 235
mobitel: 040 793 091
E-mail:  
izletidu.mbtabor@triera.net

Uradne ure: 
vsak dan od ponedeljka do četrtka, od 8.00 do 11:00 ure

Pojdi na vrh

ČLANARINA za leto 2017

 Vpisnina z izkaznico (za nove) člane
 1,00€
 Društvena letna članarina
 10,00€
 Vzajemna samopomoč (neobvezno),
(včlanijo se lahko člani do  70. leta starosti).
 10,00€
  Abonma za programe izletov na dom6,00€
 Izplačilo posmrtnine 205,00€
  

POSMRTNINA

VZAJEMNO POSMRTNINSKI SKLAD (posmrtnina)

Vzajemna samopomoč je prostovoljna solidarna skupnost njenih članov, ki jo vodi ZDUS in izplačuje posmrtnino tistemu, ki mu jo je umrli namenil. V primeru smrti in neporavnane članarine in posmrtnine, če jo član še ni poravnal za tekoče leto, mora to storiti pooblaščenec najkasneje v šestih mesecih po smrti člana, da lahko opraviči izplačilo posmrtnine.

Posmrtnino ZDUS nakaže upravičencu na njegov TRR, ki pa mora pri urejanju prijave za izplačilo posmrtnine v DU predložiti mrliški list umrlega člana, svojo davčno številko in osebno izkaznico ter bančno kartico fotokopirano z obeh strani. Na podlagi navedenih dokumentov mu bo nakazana posmrtnina v višini 205,00 € in ta znesek določi Skuščina ZDUS in velja za vse člane društev celotne Slovenije.

Posmrtnina se izplača najpozneje v enem letu po smrti člana samopomoči, če so bile vse članske obveznosti poravnane. Če po preteku enega leta niso bila predložena dokazila o smrti, ugasne pravica do posmrtnine po 8. členu PRAVILNIKA VPS.

Blagajničarka:
Cvetka Kovačič

Opozorilo članom!

Društvena članarina in članarina vzajemne samopomoči (VS) velja od 1. januarja do 31. decembra za tekoče leto.
Ker moramo članarino VS odvesti Zvezi društev upokojencev Slovenije v Ljubljani po poimenskam seznamu do 31. maja za tekoče leto, vas vljudno prosimo, da to poravnate pravočasno, ker v nasprotnem primeru svojci v primeru vaše smrti ne bodo dobili izplačane posmrtnine.

Hvala za razumevanje.

SEKCIJSKA ČLANARINA

 Planinska 1,00€
 Ženski pevski zbor "ZLATA JESEN"
 1,00€
 Moški pevski zbor
 1,00€
 Zeliščarji 1,00€
 Kegljanje s kroglo na vrvici
 1,00€
 Pikado 1,00€
 Ročno delo
 1,00€

CENIK LETOVANJA V  MORAVCIH

(nove cene veljajo od 1. januarja 2017)
 ZA 4 OSEBE
 MESEC                   
 MORAVCI
 Januar, Februar, Marec 30,00€
 April, Maj  36,00€
 Junij, Julij, Avgust  48,00€
 September, Oktober  36,00€
 November, December  30,00€
    
Akontacija 50,00€ se plača ob prijavi,
  Akontacija se vračuna v končni obračun, ki pa se, v primeru neutemeljene odpovedi, ne vrača, če le-ta ni bila podana najmanj 5 dni pred odhodom.
 (sklep Upravnega odbora z dne 14.4.2015)          
 

 

Počitniška hišica v Moravcih  

Pojdi na vrh